Problemet er nå løst.
Vi vil likevel absolutt anbefale alle å benytte SMTP med autentisering også når det sendes fra web.

*********

Vi har registrert et problem med PHP mail funksjonen på serveren cpanel.netbox
Det jobbes med en løsning på dette.

Vi anbefaler uansett alle å benytte SMTP med autentisering for utgående epost fra web.
Det gjør det mindre sannsynlig at eposten som sendes blir tatt som spam av mottakers server.
Om det samtidig benyttes DKIM signaturer på epostene vil dette hjelpe mot at epost bli tatt som spam.
Tirsdag, Juli 29, 2014

« Tilbake