Vi har inntil nå latt Frontpage extensions være aktivt på noen servere da det fortsatt er noen som benytter dette.
Denne funksjonen fjernes nå også fra disse siste serverne da oppdateringer av resten av systemene ikke støtter dette.
FTP opplasting fra Frontpage vil fungere som tidligere, og det er kun Frontpage extensions som forsvinner.
Fredag, November 21, 2014

« Tilbake