Artikler

 Hvilken MySQL server skal jeg bruke når jeg setter opp en applikasjon som bruker database?

Alle våre servere som kjører cPanel er satt opp med MySQL på localhost. Hvis...

 Hvordan kan jeg endre collation i min MySQL database?

Vanligvis ønsker man å endre MySQL collation for å løse probleme med...