Konsulentbistand

30 min konsulentbistand

Teknisk hjelp som ikke regnes som vanlig brukerstøtte

1 time konsulentbistand

Teknisk hjelp som ikke regnes som vanlig brukerstøtte